Osmanlılarda bazı iskelelerden alınan bir vergi ...

Makiriye,
Osmanlılarda bazı iskelelerden alınan bir vergi.

Agnam Bacı: Pazar ve panayırlara getirilen koyun ve keçi ticaretinden alınan vergidir.
Amediye: Osmanlı Devleti hudutları dahilinde bulunan şehirler arasında (kara ve deniz yolu ile) gönderilen emtia için, gönderildiği yerde alınan vergidir.

Avani: Batılı tacirlerin ticaret için geldikleri Osmanlı limanlarında gümrük dışında vermek ya da ödemek zorunda kaldıkları her şey için kullandıkları deyim.

Avarız: Olağanüstü hallerde, halka yüklenen bedeni, mali ve ayni bir vergi.
Badihava: Topraksız köylülerden alınan kazanç vergisi.
Cizye: Müslüman olmayanlardan askerlik hizmeti karşılığı vergi.
Foştina; Tuna'da işleyen gemilerden alınan su vergisi.
Him: Osmanlı devletinde Trablusgarp ve Bingazi'den alınan vergiler.
İspenç: Gayri müslim erkeklerden alınan bir vergi.
Keşufiye: Mısır' dan toplanarak padişaha verilen vergi.
Lez: Osmanlı devletinde Trablusgarp ve Bingazi'den alınan vergiler.
Mastariye: Yabancı bir devletten Osmanlı toprakları dahilindeki bir şehir veya iskeleye getirilip satılan maldan alınan gümrük vergisidir.

Öşür (Aşar): Zirai mahsullerden Müslüman halktan alınan vergi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ