Kimi hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan, iğne biçiminde billur madde ...

Rafit,
Fransızca raphide, 
İngilizce raphide.
Almanca raphide, 
Yunanca raphis (çubuk)
Bitki hücrelerinde metabolizma ara ürünleri olarak meydana gelen ve iğne şeklinde kalsiyum okzalat kristalleri.
Bitki hücrelerinde iğne biçiminde biriken kalsiyum oksalat kristalleri.
Kimi hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan, iğne biçiminde billur madde.
Bazı hayvan ve bitki hücrelerinde bulunan, iğne biçiminde billur madde. 
İğne biçiminde hücre maddesi.

Rafit'in arapça başka anlamları:
Nikah (Evlenme).
Cima (Cinsi münesebet). 
Fuhşiyyat (Günahlar).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ