İlkel kavimlerde kötü gözden ve kötü ruhlardan korunmak için evlerin önüne ve tarlalara dikilen tılsım özelliğindeki heykel ...

Abakı,
Put,
Suret,
Heykel,
Totem,
Ongun,
Eski Türklerde, ölmüş ataların (Aba' ların) tapılan suret ve heykelleri.
İlkel kavimlerde kötü gözden ve kötü ruhlardan korunmak için evlerin önüne ve tarlalara dikilen tılsım özelliğindeki heykel.
Bir totem niteliğinde olan bu abaklar, çoğunlukla bir direkle evlerin ve çadırların önüne dikilirdi. Türk halk kültüründe bostanlara dikilen korkuluklara da abakı adı verilir. Bu korkulukların korkutucu anlam ifade etmesi abakı kelimesinden kaynaklanmaktadır. Daha önceki dönemlerde kötü ruhlardan korunmak için evlere bahçelere dikilen heykellerin, ongunların, totemlerin veya simgesel direklerin dönüşmesiyle ortaya çıkmışlardır.

İlkel kavimlerde kötü ruhlardan korunmak için evlerin önüne dikilen heykellere abakı denilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ