Avrasya'nın steplerinde yaşayan kemirici bir hayvan ...

Bobak,
Baibak,
Marmot,
(Marmota),
Latince: marmota bobac.
İngilizce: bobak marmot, 
Fransızca: bobac, marmotte bobak,
Almanca: bobak,
Avrasya' nın steplerinde yaşayan kemirici bir hayvan.
Sincapgiller, familyasının yer sincapları oymağından kemirgen bir memeli cinsi. Aile bireylerinden oluşan kalabalık gruplar halinde yaşayan bobaklar, yuvalarını yüksekçe bir tepeye yaparlar. Böylece yağışlı günlerde yuvalarının içine sel sularının girmesini önlerler.

Orta Asya’ nın yarı çöl ve kurak topraklarında yaşayan sincaba benzeyen bu kemirgen hayvanın uzunluğu yaklaşık 65 cm’ dir.  Gündüzleri yiyecek aramaya çıkarlar. Ana besin maddesi çayır otları, tohumlar, böğürtlensi meyveler, liken, yosun, kök ve çiçekler ile böcek ve kuş yumurtalarıdır. Günlük 1 kg kadar yiyeek yiyen bu hayanların ortalama ömmrü 10 yıldır. Yer altına kazdıkları yuvalarında yaşarlar. Dişi her keresinde 12 yavru doğurur. Tüm aile kış aylarında, çalı çırpıdan yaptıkları yuvalarının içinde kış uykusuna yatar.

Moğol ve Sibirya Türklerince etleri yenen bu hayvandan yaklaşık 2 kg et, yaklaşık 1 kg yağ ve değerli bir kürk elde edilir. Bu hayvanın yağı, sadece teknik amaçlı değil, aynı zamanda yüksek kalorili bir gıda ürünü şeklinde kullanılmaktadır. Tüberküloz, anemi ile mücadele için kanıtlanmış bir ilaçtır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ