Halk dilinde deride kalınlaşmış kir tabakasına verilen ad ...

Kerme,
(Kemre, Kemire),
Tokat, Zile yöresinde halk dilinde kerme denmektedir. Ancak kemre sözcüğüde genel olarak aynı anlam için kullanılmaktadır.
Deride kalınlaşmış kir tabakası.
Pul pul kalkmış deri.
Kemre sözcüğüde 
Halk içinde hamamda veya banyoda kese ile vücudun kiri keselenip de çok fazla kir dökülürse ya da kalın bir kir posası çıkarsa derler ki; oklava gibi, kemre gibi terimleri çok kullanılarak benzetme yapılır. Deride kirin çok olması hali için halk arasında kirtin kelimesi kullanılır. Yani kalınlaşmış kir tabakası anlamındadır. Hani derler ya, "elleri kirtin bağlamış" diye. Ellerde ve ayaklarda oluşan derinin kalınlaşmış ve sertleşmiş haline ise nasır denir. Ölü deri hücreleri birikerek bir keratin tabakası oluşturur ki bu nasırdır.

Ayrıca kerme kelimesinin diğer anlanları şöyledir;
Kemre,
Gübre, tezek.
Hayvan gübresi.
Kesek, parça
Kurumuş hayvan gübresi,
Ahır ve ağıllardan çıkarılan gübre.
Erzincan yöresinde, koyun ağıllarında yerde biriken, tabaka halindeki sıkışmış gübre.
Basılmış koyun gübresi; kesilerek tezek gibi kullanılır.
Kalıpla yapılan tezek. 

Kepek, 
Başta olan kepek.
Saç kepeği.
Yara kabuğu.
Yara ağzındaki kabuk.
Yara üstünde oluşan kabuk.
Burunda kurumuş sümük.
Etli ve yuvarlak olan uyluk başı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ