Reçine ...

Akma,
Halk dilinde, 
Akındırık.
Çamsakızı,
Ağaç sakızı.
Rumca, Reçine.
İngilizce, Resin.
Günümüzde, Dünyanın her yerinde ağaçlar kendilerini korumak için reçine salgılamaya devam ediyorlar. Reçinenin yeraltında sertleşerek kehribara dönüşmesi milyonlarca yıl alır ve genelde eski kehribarlar daha serttir. 

Aselbent, Hekimlikte ve koku yapımında kullanılan aselbent ağacından gövdesi çizilerek elde edilen bir tür reçinedir. Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi.

Çam, elma, erik gibi bazı odunlu bitkilerin salgıladıkları katı ya da yarı akışkan, yarı saydam, suda çözülmeyen salgı maddeleri. Sonsuz polimerleşme ile elde edilen, büyük moleküllü yapay madde. Bitkilerin doğal yaşamları sırasında üretip gövdelerindeki kovuklarda biriktirdikleri ya da yapay olarak üretilen polimerler. Sentetik ürünler bulununcaya kadar, copal yüzyıllarca vernik ve cilanın ana hammaddesi olarak kullanılmıştır. Kauri adlı fosil reçinesi vernik yapımında kullanılmaktadır. Hala da bu alanda yoğun olarak değerlendirilmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ