Ortaya dikilen bir direğin tepesinden sarkıtılan kurdelelerle yapılan Osmanlı saray dansı ...

Matrak,
Osmanlı sarayında on dokuzuncu yüzyılda moda olmuş bir dans.
Ortaya dikilen bir direğin tepesinden sarkıtılan kurdelelerle yapılan Osmanlı saray dansı.
Osmanlı sarayında da tavşan ve pandomim dansları diye çeşitli rakslar yapılırdı.  Bu alafranga danslardan başka bir de matrak denilen oyun oynanırdı. 

Bu oyun için ortaya dört ayaklı cilalı bir direk konulur ve tepesine birer uçları aşağı sarkan çeşitli renkte kurdelalar bağlanırdı. Mızıka çalmaya başlayıp, her biri bu kurdelaların renginde giyinmiş kızlar ortaya çıkınca döne döne raks ederek elbiseleri rengindeki kurdelaları tutarlar ve bu şekilde kurdelaları örmeye başlarlardı. Son olarak kurdelalar direğin tepesine kadar örülmüş olur ve gene raks ederek bu örgüler çözülürdü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ