Herkesçe doğru sayılan ve uyulmasına gerek duyulan kurallar ...

Örf,
Arapça: örf.
Gelenek, Adet.
Herkesçe doğru sayılan ve uyulmasına gerek duyulan kurallar.
Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek ve görenekler.
Korku verici tavır.
İnsanlar arasında güzel görülmüş, red ve inkar edilmeyip mükerreren yapılagelmiş olan şeylerdir.
Genelde şer'an ve şeriata bağlı hükümlerdir.
Aklı selim sahiplerince müstahsen olup münker olmayan şey demektir.
Örf, şeriata eğer muhalif olursa, gayri meşrudur.
Yapılagelen,
Olagelen.
Usul,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ