Sinir hücrelerinde bulunan protein ...

Tau,
Tau proteini.
Tau proteini nöronların içindeki, besleyici öğelerin ulaşımını sağlayan mikrotübül ağını korumakla görevlendirilmiştir. Normal, beyinden farklı olarak Alzheimer hastalarının beyninde bu protein çok fazla miktarda rastlanıyor. Durum böyle olunca da bu beslenme ağını korumak yerine, bu ağı kırıyor.

Sonuç olarak nöronlar beslenmesi gerekirken, beslenemediğinden bozuluyor. Dejenere olan sinir hücrelerinden oluşan nörofibriler yumakların yapısında bulunan temel protein olan tau, hücrelerin içinde çökmeye başlamakta ve Alzheimer hastalığında anormal yapı oluşturaktadır. Bu durum Amiloid birikmesi hastalığının ana sebebidir.

Tau proteini birikip bunun sonucunda hücre ölünce, hücre çeperindeki amiloid açığa çıkıp hücreler arasında birikmeye başlıyor. Beyin Omurilik Sıvısında da tau proteini bulunur. Yetişkinlerde 140-170 ml. kadar olan BOS vardır. Normal hücre içi proteinlerden farklı görünmekle birlikte, tau adı verilen bir mikrotubulus proteininin önemli bir komponentini de içerirler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ