Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları sözcük ...

Lala,
Padişahların vezirlerine seslenirken kullandıkları bir söz, deyim.
Lala, Farsça bir kelimedir. Kul, köle, hizmetkar anlamındadır.
Padişahların sadrazamlara hitap ederken kullandıkları sandır. Padişah ise Osmanlı Devleti'nde devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan demektir.

Lala kelimesinin diğer anlamları şu şekildedir;
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse.
Saraya alınan acemilerin terbiyesine memur edilenler.
Halk arasında Osmanlı döneminde konak ve evlerde çocukların yetiştiren görevlilerdir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde sadrazamlar için Atabek anlamında lala tabiri kullanılmıştır.
Şehzadelerin özel eğitmenleri.
Aptal.
Köle,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ