Eskiden bilinen, adı geçen, sözü geçen anlamında bir sözcük ...

Mahut,
(Mahud)
Arapça: mahud.
Vaad edilen.
Söz verilen.
Aşina,
Belli olan.
Bilinen, Belli.
Mezkur, sözü geçen.
Malum, 

Maruf, 
Bilinen, bilindik.
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı.
Ünlü, tanınmış.
Eskiden bilinen, adı geçen, sözü geçen anlamında bir sözcük.
Fena bilinen kadın.
İki şahıs arasında bilinen.
Eskimiş, kanıksanmış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ