Alıcı ve satıcıların fiyatları tek başlarına etkileyemecek kadar çok sayıda oldukları piyasa sistemi ...

Atomisite,
İngilizce : Atomicity.
Almancası : Atomisitât.
Fransızcası: Atomicité
Alıcı ve satıcıların fiyatları tek başlarına etkileyemecek kadar çok sayıda oldukları piyasa sistemi.
Alıcı ve satıcı sayısı hiç birinin tek başına piyasayı etkileyemeyeceği kadar çok olması.
Üretici ve tüketicilerin hiçbirinin piyasa fiyatını tek başına etkileyemeyecek kadar fazla sayıda olması durumunu anlatan tam rekabet koşullarından biri.

Alıcı ve satıcıların fiyatları tek başlarına etkileyemeyecek kadar çok sayıda olmalarına atomisite denir. Atomisite, piyasada tam rekabetin mevcut olabilmesi için gerekli şartlardan biridir. Üretici ve tüketicilerin hiçbirinin piyasa fiyatını tek başına etkileyemeyecek kadar fazla sayıda olması durumunu anlatan Tam rekabet koşullarından biridir.

Atomisitenin gerçekleştiği bir piyasada alıcı ve satıcılardan herbirinin arzettiği ve taleb ettiği miktarlar toplam arz ve talebin çok küçük bir kısmına tekabül eder. Alıcı ve satıcılardan hiçbiri, arz veya talebi arttırıp azaltmak suretiyle fiyatları etkilemek durumunda olamazlar.

Piyasada tam rekabetin varolabilmesi için gerekli olan koşullardan biridir. Atomisite, alıcı ve satıcıların fiyatları tek başlarına etkilemeyecek kadar çok sayıda olmalarıdır. Atomisitenin gerçekleştiği piyasada alıcı ve satıcıların her birinin talep ettiği ve arz ettiği miktarlar toplam arz ve talebin çok küçük bir bölümünü oluştururlar. Tam Rekabet şartlarından biridir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ