Taş veya kaya parçaları doldurulmuş tel sepet ...

Gabion,
İngilizce Gabion,
Fransızca Gabion.
İtalyanca Gabbione.
Büyük kafes.
Ağırlık sepeti anlamındadır.
Taş veya kaya parçaları doldurulmuş tel sepet.
Gabion kelimesinin kökeni İtalyancadır. 

Büyük kafes anlamına gelen Gabbione kelimesinden türetilmiştir. Türkçede ağırlık sepeti anlamında kullanılmaktadır. Galvanize çelik tellerin kare, silindir ama genellikle dikdörtgen gibi geometrik şekillerde örülmüş büyük sepetlerin içerisine belirli ebatlarda kaya parçalarının, taşların dizilmesi, elle yerleştirilmesi ile oluşturulan ağırlıklardır.

Gabion uygulamaları tarihte farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan en önemlisi ve meşhuru Leonardo Da Vinci' nin Milan' daki San Marco Kalesi için tasarladığı gabion duvardır. Çok geniş bir alanda uygulanabilir.

Gabion uygulamaları, özellikle iri taşların, kaya parçalarının kolayca bulunabildiği yerlerde ekonomik ve doğal çözümler sunar. Esnek bir yapıya sahiptir. Uygulama kolaylığı ile zayıf zeminlerde çok hızlı imal edilebilir.  Yapısı itibariyle bünyelerinde su tutmazlar ve hemen deşarj ederler. Bu özelliği yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde, dere yataklarında, akım hızını düşürürler.

Dere yataklarında şev tanzimi ve koruma yapısı olarak görev yaparlar. Gabion Duvar diğer istinat yapıları ile mukayese edildiğinde basit ve fonksiyoneldir. Üretim kolay ve hızlıdır. Maliyeti ucuzdur. Yapılabilirliği her yerde mümkündür.

Gabion duvarların uygulama alanları:
istinat yapıları, tahkimat işleri, karayolları, demiryolları, ziraat işleri, erozyon önlenmesi, şev Korumaları, şev tanzimi, dere yatağı ıslahları, Sediment önleyici, ırmak ve derelerde hız kesici, havza iyileştirilmesi, ıslahı, liman işleri, sahil koruma, köprü ayaklarının korunması, yaklaşım dolguları ve menfezler, arazi tahkimatları ve benzer diğer tüm işlerde rahatlıkla uygulanabilen bir inşaat yapısıdır.

Gabionlar için Teknik şatnamelerde belirtilen özelliklerde ve kalitede olması gerekir. Tellerin kopma dayanımı min. 42 kg/mm2 olmalıdır. Ayrıca 10 cm uzunluk için, mm2 başına 42 kg yük altında min. %10 uzaması gerekir. Kullanılan galvanizli tel sepetlerin telleri ardı ardına kırılmaksızın 10 defa katlanmalıdır. Rel sepetlerde kullanılan teller, saf çinko ile sıcak galvanizli yumuşak çelikten ve min. 3 mm çapında olması gerekir. Bağlama, germe ve destekleme telleri, kafes telleri ile aynı özellikte olmalıdır.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ