Kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma . ..

İstifa,
Arapça: istifa.
İngilizce: resignation,
Fransızca: la demission.

Kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma.
Affını, azlini, bağışlanmasını istemek.
Kendisinin memuriyetten affını taleb etmek.
İşten ayrılma isteğini bildiren dilekçe.
Eski dilde, Osmanlı dneminde; istifa.

İstifa etmiş;
İstifa eden kişilere müstafi denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ