Hristiyanlıkta, baba ve oğul ile birlikte Kutsal Üçleme' nin üçüncü kişisi ...

Ruhül Kudüs,
Allah'ın ruhu,
Kutsal Ruh, 

(Holy Spirit).
Mukaddes ruh,
Cebrail.
Vahiy meleği olan Cebrail ,
Cibril.
Mukaddes ruh, vahiy meleği Ruhül-Kudüs.

Arapça Ruh ve Kudüs kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.
Ruh, hareketin kaynağı, hayat, idrak, manevi varlık, vahiy, Cebrail, duygu, his v.b. manalar ifade etmektedir.

Ruhül Kudüs kelimesinin geçtiği yerde mutlaka Hazreti İsa'nın da adı geçer. Baba, oğul ve kutsal ruh diye devam eder.
Kuranı Kerim'de Maide Suresi, 110. Ayet' te bahsi geçen Ruhül Kudüs kabul görmüş bir çok yazara göre meali aşağıdaki gibi açıklanmaktadır.

Ruhul-kudüs, Ahmed Raza Khan: Mohammed Aqib Qadri, Elmalılı Hamdi Yazır, Diyanet Meali, Diyanet Vakfı tarafından Cebrail, mukaddes ruh, kutsal ruh olarak tefsir edilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ