Soy, nesil, döl, kuşak...

Zürriyet,
Arapça: zürriyet.
Fransızca: generation, 
İngilizce: offspring.
Eski dilde: döl.
Soy, nesil, döl, kuşak.
Döl, soy sop, sulp(sulb).
Sülale,
Çocuk, Evlat,

Soy, bir soydan gelenler.
Nesil,
Nesep, 
Baba soyu.
Kuşak.

Bu kelime ile ilgili çok sık kullanılan sözler şöyle çağrıştırılır. Zürriyetsiz denerek soysuz olduğu veya çoluk çocuk sahibi olmadığı ifade edilir. Çirkin bir deyim ve anlam ifade etmektedir. Ama uygun olabilecek bir ifade tarzı ise; Erken kalkan yol alır, Erken evlenen döl alır denerek çocuk ve evlat sahibi olunması özendirilir ki doğrudur. Sülalenin gelişmesi, soyun devam etmesi için söylenmiş bir ifadedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ