Kimi İslam tarikatlarında büyük ve zilsiz tefe verilen ad ...

Mazhar,  
Kimi İslam tarikatlarında büyük ve zilsiz tefe verilen ad.  
Tekkelerde kullanılan zilsiz def.  
Zikir ayinlerinde kullanılan büyük def. 
Mazhar çalan kişiye Mazharzen denir.  
Bir çeşit tef.    
Def, ( دف ) Tef .   
Farsça'da Duf, 
Arapçada Defik adları ile bilinir.    
Bendir,  Bender.  
Arbani,   
Tambourine,   
Daraban, 

Eskiden Osmanlıcada, Vurma, vuruş, çarpış, çarpıntı, çarpma anlamındadır.  
Dini musiki icrasında ritmi sağlamak için kullanılan, doğal deriden (köpek veya dana derisi) yapılmış, bendir olarak da anılan büyük boyda zilsiz def'tir.  Orta doğu ülkelerinin geleneksel müziklerinde kullanılır.     

Tasavvuf müziğinde kullanılan zilsiz dairelere bendir, bender veya mazhar adı verilir. Geçmişte tekkelerde zikir esnasında ilahiler, kasideler okunurken usul tutmak için zikir bendiri kullanılırdı. Darabana da denilen mazhar da zamanımızda yine dini musiki icra eden korolarda kullanılır. Bu tür zilsiz büyük tefler Mevlevi, Kadiri ve Rufai dergahları gibi bir çok tarikat tarafından açık zikir yaparken kullanılır.    

Mazhar kelimesinin başka anlamları da vardır. ;  
Bir şeyin göründüğü yer veya şahıs, tecelli yeri.  
Kavuşma, elde etme, şereflenme.  
Ortaya çıkış yeri.   
Şereflenme, 
Nail olma.  
Bazı tekkelerde oturarak uyurken dayanılan kısa değnek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ