Kadın hapishanesi ...

İmamevi, 
(Halk dilinde).
Hapishane, 
(Arapça, habshâne,  حبس خانه ).
Zindan.
Kadınlara özgü cezaevi.
Kadın hapishanesi.
Kadınlar için cezaevi.
Eskiden kadınlara mahsus hapishane.
Halk dilinde, Kadınlara özgü cezaevi.
Hapishane,


Kafes,
Cezaevi,
Dam, 
Damaltı,
Kodes,
Tutukevi,
İmamevi,

Mahpushane.
Mahbes,
Zindan, 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ