Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız ...

 Müstehcen, 
Arapça, müstehcen (ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ). 
Arapça, çirkin bulmak, ayıplamak anlamındaki istihcan kelimesinden türetilmiştir.

Edep ve haya duyguları ile bağdaşmayan, edep ve ahlaka aykırı, açık saçık, ayıp. 
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız.
Açık, saçık. 
Göreneğe aykırı derecede çıplak veya örtüsüz. 
Yüz kızartıcı, edepsiz, müstehcen, 
Cinsel çağrışım yüklü.
Tahrik eden,
Edepsizcesine, 

Ayıp, iğrenç. 
Aleni,
Pornografik,
Cinsel nitelikli çağrışım yüklü anlatı ve görsel durumlar.
Halkın ar ve edep duygularını hiçe sayan şehvet duygusunu azdıran açık saçık durum.
Müstehcenlik göreceli bir kavramdır. Mevcut olguyu gözleyen kişi tarafından idrak edilme şekline göre müstehcenlik derecesi takdir edilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ