Metamorfizmaya uğramış esas itibariyle kuvars, feldspat veya kaya parçalarından oluşmuş sert, koyu renkli bir kayaç ..

Grovak,
İng. greywacke, gray stone.
Başkalaşmış bir hamur içinde, köşeli kuars, feldspat taneleri ve kayaç parçacıklarından oluşan sert, koyu renkli kayaçtır. Kuvarsit, feldspat veya kaya parçalarının çok köşeli kırıntılarından oluşmuş sert, koyu renkli bir kayadır.
Kil ve silisten oluşan bir hamura sahiptir. Ancak dış hava şartları ve su ile temas ettiğinde bozuşan bir türdür. 

Bir kısmıyla metamorfizmaya uğramış kil hamuru içerisinde, esas itibariyle kuvars, feldspat veya kaya parçalarının sivri köşeli tanelerinden yapılma sert, koyu renkli bir kayadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ