Eski dilde kudret sahibi, güçlü, muktedir ...

Kadir,
Arapça: kadir.
Güçlü.
Çok güçlü.
Mukaddir.
Muktedir.
İktidarlı,
Güçlü, gücü yeter,
Erkli ,
Kudreti mutlak olan ve her hususa muktedir olan.
Nihayetsiz kudret sahibi (kişi).
Bir işi yapmaya gücü yeten.
Kudret sahibi ve her şeye kudreti yeten.

Kadir kelimesi Allah' ın adlarından biri olup değer, kıymet, itibar, kadife ve galakside bir yıldızın parlaklık bakımından derecelenmesi anlamında da kullanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ