Eski dilde birbirini vurmak, öldürmek, savaşmak anlamında bir kelime ...

Mukatele,
Arapça mukatele (ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ). 
Arapça öldürmek anlamındakii katl kelimesinden türetilmiştir.
Karşılıklı vuruşma, birbirini öldürme, boğazlaşma.
Savaş, harp, kavga.
Öldürüşme, 
Birbirini vurmak, öldürmek. 
Boğazlama,
Kıtal, öldürme.
Sıcak savaş,
Vuruşmak, 
İki taraflı savaşmak.
Niza, ( نزاع ).
Kavga, 
Döğüş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ