Kumanda etme hakkı, yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, sulta ...

Otorite, 
Fransızca: autorite. 
Farsça: Otorite
Yetke, 
Sulta, 
Velayet.
Kumanda etme hakkı.
İtaat ettirme hakkı veya gücü, 
İtaat ettirme iktidarı. 
İdari veya siyasi iktidar. 
Siyasi veya idari güç. 
Yaptırma, yasak etme, emretme, 

Çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse.
Muhakemeleri veya doktrini umumiyetle doğru olarak kabul edilen ve bir sahada derinleşmiş olan şahıs veya eser. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ