Fizikte "evre, safha" anlamında kullanılan terim ...

Faz,
Farsça: faz.
Fransızca: phase,
İngilizce: phase.
Evre,
Safha,
Kısım,
Aşama,
Durum,
Ardı ardına gelen değişikliklerin her biri.

Elektrik geriliminde evre.
Bir sistemin fiziksel, kimyasal veya mekanik olarak ayrılabilme durumu.
Aynı şey üzerinde görülen değişik durumlardan her biri.
Bir şeyin gözle görülen yüzlerinden her biri.
Bir olayda birbiri ardınca görülen safhalardan her biri.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ