Dışsatım ...

İhracat,
Dışsatım,
İhraç etmek.
İhrac kelimesinden türetilmiştir.
Arapça: ihracat,
İngilizce: export,
Fransızca: exporter.

Arapça, ihrac, dışarı çıkarma ve çoğulu ihracat.
Bir ülkeden başka bir ülkeye ürün ve mal satma işi, dış satım. 
Karşıtı:İthalat, Dışalım.
Memleketteki fazla malı başka bir ülkeye göndermek, satmak.
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir memlekete veya ülkelere satması demektir.
Çıkarmalar. 
İhraç etmek.

Bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı satılması ihracattır. İthalatın karşıtıdır. Birbiri ile ilgili olup bir denge olması gerekir. Ülke ekonomisini etkileyen bu denge olumlıu veya olumsuz etkilere sahiptir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ