Dölüt, cenin ...

Fetüs, 
Latince: foetus,
İngilizce: foetus, 
Fransızca: fìtus,
Cenin, 

Arapça: cenin.
Dölüt, 
Embriyo.

Gebeliğin 3-5 haftası arasındaki periyod içinde organlar oluşur ve buna embriyo denir. Embriyona 7-8 hafta sonra dölüt adı verilir.
Cenin: 

Cenne kelimesinden türetilmiş olup, ana karnında harekete başlıyan çocuk anlamındadır.
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad.
Embriyonun gelişimini büyük ölçüde tamamladığı, bütün organ taslaklarının oluştuğu üçüncü aydan doğuma kadarki durumu.
Döl yatağı (uterus) içinde bulunan, embriyoya, yaklaşık 7 hafta sonra verilen isim.
Gizli ve mestur, saklı olan şey.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ