Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ip ucu, aslı ispat edilmemiş hüküm ...

Karine,
Arapça: karine.
İngilizce: presumption,
Fransızca: presomption.
İşaret,
İpucu,
Belirti,
Bilinmeyen bir şeyin anlaşılmasına yarayan ip ucu.
Aksi ispat edilinceye kadar doğru kabul edilen şey.
Anlaşılması zor olan hususun hak ve hakikatına dair cüzi delil olan şey.
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum.

Bilinen bir olaydan bilinmeyen bir olayın, sonucun çıkartılmasıdır.
Farziyyat, Farziyye,
Bazılarına göre kabul edilir sayılan.
Mevhum ve itibariî olan.
Aslı isbat edilmemiş hüküm.

Bir hukuk terimi olarak Karine şu doktrinle açıklanır.;
Masumiyet karinesi örneğinde olduğu gibi suçsuzluk ilkesi, suç kesinleşmediği sürece kimse suçlu değildir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ