Kısır, verimsiz ...

Akim, 
Arapça: akim.
Fransızca: steril, 
İngilizce: sterile.
Kısır, ürün vermeyen.
Kısır, verimsiz.
Beyhude.
Üreme imkanı olmayan, döl vermeyen (insan ve hayvan).
Doğuramayan (kadın), doğurtamayan (erkek).
Çocuğu olmayan, kısır.
Dölü olmayan, soyu olmayan.
Çocuk sahibi olmayan.
Ürün vermeyen (toprak).
İçinde hiçbir üreme olayı geçmeyen (canlı hücre, çekirdek vb.), steril.
Yavru sahibi olma kabiliyeti bulunmayan, doğurma kabiliyeti taşımayan, steril.

Başarısız, sonuçsuz,
Sonuçsuz, başarısız,
Verimsiz, yararsız, sonuçsuz,
Neticesiz, sonu yok.

Akim:
Yağmur getirmeyen rüzgar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ