Başlıca temsilcisi Fransız yazar Jules Romains olan ve toplumun ortak bilincini dile getirmeyi amaçlayan edebiyat ve felsefe akımı ...

Ünanimizm,
Ortakduyumculuk,
Tekruhçuluk.
Başlıca üyesi Fransız yazar Jules Romains olan ve toplumun ortak bilincini dile getirmeyi amaçlayan edebiyat akımı. 
Özünde topluluk ruhunu irdeleyen bir öğreti olmakla beraber daha ziyade bir edebiyat ve felsefe olarak kendini beğendirmiş bir akımdır. En önemli temsilcisi Frn. yazar Jules Romains' dir. 

XX.yüzyıl da bireyci Dünya görüşü yerine ve simgecilik akımına karşı olarak doğmuştur. Çağdaş yaşamı desteklemek makinalaşan toplumu ve kentleri bireyin yaşam alanı olarak gören bir akımdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ