Yabani, vahşi olma durumu ...

Vahşet,
Arapça: vahşet.
Vahş - Vahiş.
Yabanilik,
Vahşilik,
Vahşi olma durumu.
Yabanilik.
Yabani,
Issızlık, tenhalık, yanlızlık.

Vehim, ürküntü.
Arapça: vehm.
Korku.
Tenha, ıssız, korkunç yer.
Elbise ve silahını çıkarıp atmak.
Aç kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ