Ölünün vücut sıcaklığının düşmesi, ölü soğukluğu ...

Algor.
Algor mortis, 
Ölü soğukluğu,
Ölünün vücut sıcaklığının düşmesi anlamına gelen tıp terimi.

Vücudun soğumasıdır. Ölümden sonra vücut soğumasını belirtmek için kullanılan bir terim olupölüm soğukluğu anlamında kullanılır. Ölüm soğukluğu ölümün bir evresi olup ölünün yanma ve donma gibi ölüme yol açan duruma göre değişir. Karışık bir ruh hali ile soğur.


Vücutta soğukluk hissetmeye üşüme denir. Oysa ölüm, yaşamsal işlevlerin sona ermesi olup ölü soğukluğu veya ölünün soğumasına ise algor denir. Ölümden sonra Postmertem evrelerinden birisi olan, algor, algor mortis canlılığın sona ermesinden sonra cesetlerde vücut sıcaklığı düşerek soğur ki bu durum algordur. Genel olarak bu evrelerde önce cesetde su kaybı başlar, sonra kan ve vücut sıvılarında değişiklik meydana gelir. Daha sonracesedin naaşı  soğur. Bu evreyi ölü lekeleri, katılığı, kokuşma, sabunlaşma, mumyalaşma ve salamurlaşma şeklindeki evreler takip eder. Ondan sonra Allah rahmet eylesin. Herkes unutur. Olan gidene olur.

Ölümden sonra ısı hareketi durur, ısı kaybı başlar ve ceset çevre ısısına eşit ısıya gelinceye kadar soğur. Değişik dokulardan oluşan insan vücudunda ısı kaybı da homojen olarak soğumamaktadır. Cesedin teni, derisi çabuk soğur. Ama iç organları geç soğur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ