Topçeker ...

Gambot, 
(İng. gun-boat). 
Ganbot,
Topçeker.
Yapısı küçük nisbeten ağır toplarla mücehhez harp gemisine verilen ad.Karaya yakın sularda ve büyük ırmaklarda kullanılan birkaç top ve makineli tüfekle teçhiz edilmiş küçük savaş gemisine verilen ad. Daha çok sömürgelerde yelkenli, buharlı olarak kullanılırdı. Bazen niteliği belirlenememiş küçük savaş gemileri için de aynı terim kullanılmıştır. Özellik olarak nehirlerde devriye işinde kullanılan bu gemilere torpido yüklenebilmektedir. Bu türlerine torpido gambotu denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ