Kaynağı Kafkasya olan ve hızlı oynanan bir halk dansı ...

Kazaska, 
(Rusça)
Kazaska.
Kaynağı Kafkasya olan ve hızlı oynanan bir halk dansı. 
Bir dans müziği.
Kazaska, Kazak kızı sözcüğünden alıntıdır. 
Rusça sözcük Kazak, Güney Rusya akıncılarına verilen ad.
Kafkasya' da oynanan bir halk oyunudur.

Kafkas oyun ve figürlerine Şeyh Şamil denir. Rusyada ise Kazaska denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ