Eski İran' da aşk ve bereket tanrıçası ...

Anahita,
Anaitis,
(Antik Yunan ve Roma).
Tanrıça (Goddess).
Eski İran'da aşk ve bereket tanrıçası.
Eski doğu dinlerinde aşk ve bereket tanrıçası.
Hititlerden önce, Anadolu halklarının ay ve bereket tanrıçası.
Anahid, Eski Persian Anahita, 
Yeni Persian Nahid, 
Ermeni Anahit, 
Yunan Anaitis,
 
Antik Pers döneminde su tanrıçası, bereket tanrıçası ve kadınların koruyucu tanrısıdır. Anahita tertemiz biri anlamına gelir. Altın pelerinli,  elmas bir taç giyen bazen de bir su testisi taşıyan bakire olarak tasvir edilir. Güvercin ve tavus kuşu onun kutsal hayvanlarıdır.

Birçok eski doğu dinlerinde Büyük Tanrıça biçimlerinden biridir. Anahita, boğa başlı bir aslanın yanında yer alan çıplak bir figür şeklinde tasvir edilmiştir. Anahita aşk ve doğurganlık tanrıçası olduğundan bir birine karşıt iki şahsiyeti barındırır.  Bunlardan birinde tertemiz bir bakiredir. Diğerinde ise azgın bir fahişeyi temsil eder. Eski doğu dinlerinde büyük tanrıçanın bu iki kişiliğinden biri şekline rastlanır.  Eski İranlıların verimlilik, su ve hayat verme tanrıçası olarak tanınmıştır. Bu Tanrıça Greklerde Anaitis olarak, Yunanda Artemis  veya Aphrodit  olarak ifade edilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ