Bir yüzü uzun tüylü, kalın yünden dokunmuş yağmurluk ...

Yamçı,
Camçı, Camıçı.
Bir yüzü uzun tüylü, kalın yünden dokunarak yapılmış yağmurluk.
Yağmur ve soğuktan korunmak için kıldan, keçeden yapılmış üst giysisi.
Bir yüzü uzun tüylü, kalın yün dokumadan yağmurluk.
Keçeden yapılan yağmurluk.
Keçeden yapılan çoban kepeneği.

Başlıklı deri yağmurluk. 
Adana bölgesinde kısa kollu keçe paltoya verilen ad.
Kütahya yöresinde yağmurluk için denir. 

Yumuşak keçeden yapılan ve sahibini yağmurdan ve soğuktan koruyan bir tür pelerindir. Kafkas erkeklerinin kullandığı vazgeçilmez bir giysisidir. Doğal olarak hava şartlarına rüzgar, yağmur, kar ve toza karşı bir korugan olarak kullanılır.  Keçi kılından keçe gibi dövülerek yapılır. Genelde siyah renkli olur. Pelerin şeklinde tüm vücudu koruyacak şekilde uzun yapılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ