Osmanlı yönetim örgütünde sancakların yöneticisine verilen ad...

Mutasarrıf, 
Sancak Beyi,
Arapça: mutasarrif.
Osmanlılarda sancaklarda, eyalet yönetimindeki vali gibi aynı yetkiye sahip görevli memur. 
Tanzimattan sonra, Osmanlı yönetim örgütünde sancakların yöneticisine verilen ad.
Sancak yöneticisi.  

Eskiden, vilayetten küçük olan Sancağın en büyük idare amiri olup Vali ya da Kaymakam değildir. Bu mülki amir vilayet ve kaza arasında olan sancakların yöneticileri olup Padişah fermanı ile atanır. 
Bu yönetim birimi Cumhuriyetle beraber kaldırılmıştır. Sancakların yönetiminden sorumlu olan Mutasarrıflar savaş için çağrıldığı zaman, yönetimindeki kapı halkı ile beraber giderler. 

Mutasarrıf kelimesinin diğer anlamları; 
Tasarruf hakkı ve salahiyyeti olan. 
Kendinde kullanım hakkı olan, elinde bulunduran.
Tasarruf eden. 
Bir işi kendi isteğine göre idare eden. 
Bir malın sahibi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ