"Karatavuk" da denilen ötücü bir kuş ...


Bakal,
Karatavuk, 
İng. black bird, 
Fr. merle commun.
Karabakal, Turdus merula
Bozbakal,
Zemsku .


Karatavukgillerden, tüyleri kara, meyve ve böceklerle beslenen ötücü kuş. Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ardıç kuşugiller (Turdidae) familyasından, uzunluğu yaklaşık 25 cm kadar, erkeği kara, dişisi kahverengi olan, Palearktik bölgede orman, fundalık ve bahçelerde yaşayan, meyvelerle beslenen Türkiye'de yerli bir kuş türü.

Karatavuk, karabakal, bakal Turdus merula: 
Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının karatavukgiller (Turdidae) familyasından ürkek bir kuş türü olup uzunluğu 25 cm. dir. Bu kuşun erkeğinin tüyleri kara, kapkara renklidir. Bu nedenle karatavuk  veya karabakal deniyor. Dişisinin tüyleri ise kahverenklidir. Dişisine bazı yörelerde boz bakal da denir.  

25 cm. kanat genişliğine sahip olup hızlı uçabilen bu kuşlar beslenmek için parlak sarı renkli gagasıyla topraktan tohum, kurtçuk ve böcekleri çıkararak yer ama esas besinini tohumlardan sağladığından zararlı hayvan olarak kabul edilir. Çok hareketli olan bu kuşlar genelde eti için avlanır.  Üremeleri esnasında dişi kuş yuvayı yapar ve yılda iki defa her seferinde 4-5 yumurta yumurtlar. İki haftalık  kuluçka sonrasında yavrular dış ortama açılırlar. 


Böylece orman ve sık çalıklarda çok sessizce gezinirler. Güneşin doğuşu ve batışı sırasında daha ziyade öterler.
Çam ormanlarında pek rastlanmayan bu kuşlar, Palearktik bölgede yani Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya, Sibirya, Kuzey Çin ve Japonya'yı kapsayan bir zoocoğrafik bölgede orman, fundalık ve bahçelerde yaşar.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ