Gizli bir amaçla düzenlenmiş, yapılmış, derlenmiş ...

Mürettep, 
(Arapça muretteb).
Müretteb. 
Dizilmiş, dizili. 
Gizli bir amaçla düzenlenmiş, yapılmış (iş). 
Sonradan düzenlenmiş, derlenmiş.
Tertib edilmiş, dizilmiş, yerli yerine konulmuş, sıralanmış.
Kasden uydurulmuş.

Tayin edilmiş. Bir şey, bir yer için ayrılmış.
Sonradan kurulmuş.
Sonradan kurulmuş, bir yer için ayrılmış.
Danışıklı, uydurma,
Düzmece. 
Göstermelik.
Çakma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ