Almanya ve bazı batı ülkelerinde en yüksek askeri rütbe ..

Feldmareşal,
(Alm. feld-marschall, İng. Field marshall).
Alman ordusunda bir rütbe
Almanya ve bazı batı ülkelerinde en yüksek askeri rütbe.
Askeri hiyerarşide en yüksek rütbe.
Alman, Avusturya, İngiliz, Rus ve İsveç askeri hiyerarşisinde en yüksek rütbe.
Mareşal rütbesine Almanların verdiği ad.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ