Erişkin dişi insan, hatun ...

Kadın,
Erişkin dişi insan.
Dişinin erişkin olanı.
Hatun,
Bayan.
Hanım,

Zen,
Eş, Zevce, Karı.
Hatun kişi,
Havatın.
Erkek veya adam karşıtı.
Hizmetçi bayan.
Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
Eskiden yüksek kişilikli kadınlara veya hakan eşlerine verilen san.
Eskiden, Hanla eşit derecede saygı gören hanım. Hanın yokluğunda devleti idare eder. Moğollarda katan, hatan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ