Bir uyarana karşı gösterilen istenç dışı kalıpsal tepki ...

Tepke,
Refleks, Reflex.
Tepkesel, Tepkeli.

Yansı, Yansıma.
Tepki,
Refleks,
Akis, yansımış şekil.
Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği.
Dıştan gelen bir uyarım sonucunda doğan ve devinim, salgı gibi tepkilere yol açan istenç dışı sinir etkinliği.
Bir uyarana karşı gösterilen istenç dışı kalıpsal tepki.
Canlı örgenliğin bir uyarıma karşı gösterdiği tepki.

Geri çevrilmiş, ters, yansıyan.
Elinde olmayarak vukua gelen.
Gayri ihtiyari vukua gelen hareket, refleks, tepke, yansı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ