Bağışıklık eriyiği ...

Aşı,
İng. vaccine, inoculation, transplant, graft 

Frn. vaccin, Greffe.
İnokulasyon.
Aşılama, 
Bağışıklama,

Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik.
Bağışıklık eriyiğinin uygulanması.
Bazı hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda enjekte edilen ölü ya da zayıf bakteri süspansiyonu. 
İnokulasyon.
Organizmaya verildiğinde bağışık cevabı uyararak enfeksiyon hastalıklarından korunmayı sağlayan immünojen.

Bilinen Aşılar;
BCG, Boğmaca aşısı, 
Çiçek aşısı, Çocuk felci aşısı, 
Difteri (Kuşpalazı) aşısı, 
Gardasil Aşı, Grip aşısı, 
Hepatit A aşısı,  Hepatit B aşısı, Hib Aşısı, 
Kabakulak aşısı, Kızamık aşısı, Kızamıkcık aşısı, Kuduz aşısı, 
Meningokok aşısı- Menenjit aşısı.
Polio aşısı, Pnömokok enfeksiyonları aşısı, 
Rahim Ağzı Kanseri (HPV), Rotavirüs aşısı, 
Sarı Humma Aşısı, Sarılık,  Su çiçeği aşısı, 
Tetanoz aşısı, 
Verem Aşısı-Tüberküloz, 

Uluslararası dolaşım esnasında her ülkenin sıkça görülen ve sakatlık, ölüm gibi hastalıklara karşı aşı yapılmasını zorunlu kılar. Bu aşıların neler olduğuna her ülke kendisi karar vererek duyurur. Aşıların üretildikleri andan, kişilere ulaşana kadar uygun ısıda depolanması ve taşınmasına soğuk zincir denir. Soğuk zincirin bir halkasında meydana gelen bir eksiklik aşının etkinliğini azaltır veya yok eder. Aşılarda asıl etken madde yanında aşının etkinliğini artıran, mikroplardan koruyan alüminyum hidroksit ve bozulmasını önleyen magnezyum klorid gibi maddeler kullanılmaktadır.

Aşılar +2°C ile +8°C arasında, buz dolabı rafında tutulması gerekir. Aşılar buzdolabı kapağında tutulmaz. Aşıların ev buzdolabında saklanması doğru değildir. Aşılar ısı, güneş ışığı ve donmaya karşı hassas olup bir kez olumsuz şartlarda tutulduktan sonra tekrar uygun şartlar sağlansa da meydana gelen hasar düzeltilemez. Soğuk zinciri bozulmuş aşılar kullanılmamalıdır. Aşının tutması için yinelenmesine Rapel denir. Yani diğer anlamda pekiştirme dozudur.

Aşı kelimesinin diğer anlamları; 
Çeşitli tehlikeli hastalıkların önünü almak için aşılanan madde.
Bir şeyden alınıp diğer bir şeye aktarılan madde.  
Aşılanan parça. 
Eskimiş giysilere yapılan yama, yamalık. 
Eskiyen entarinin belden yukarısına geçirilen parça. 
Hayvana sürülen alınışı boya. 
Renkli badana toprağı. 
Açık renkli sincap. 
Armut, 

Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine, aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk parçaları kaynaştırma işi. 
Bir ağacın gövdesi ya da dalına daha verimli olması için aşılanan aynı (otograft) ya da yakın bir türe ait (heterograft) bitki parçası. 
Yabani veya cinsi adi bir ağaca, cinsine yakın diğer iyi bir ağaçtan vurulan kalem veya yaprak aşısı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ