Sarı renkli, tatlı bir çeşit armut ...

Akşekeri,
Aksulu, 
Bir armut cinsi.
Armut
(Pirus communis)
Frasça, Amrud, Emrud,
Trabzon'da Apid denir. 
Yaban armuduna Ahlat (Rumca) denir.
İki çenekliler sınıfının gülgiller familyasından, beyaz çiçekli meyve ağacı. 

Gülgiller (Rosaceae) familyasının Maloideae alt familyasında sınıflanan Pyrus cinsinden bir ağaçtır. Çiçekleri beyazdır. Yurdumuzun her yerinde yetişir. Armut 10-13 m. yükseklikte olabilir. Elma ağacından daha uzun ve diktir.  Armut ağaçları 50-75 yıl ömürlüdür. Dikildikten 4-7 yıl sonra meyve verir. Armut ağacı 8-10 yaşlarındayken 25-50 kg meyve verebilir. Meyve olarak yendiği gibi pekmez, küme, sirke de yapılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ