Bir Elam Tanrısı ...

Upurkupak,
Bir Elam Tanrısı,

Elam, Güneydoğu Mezopotamya'ya verilen addır.
Elamlar ya da Elamlılar, MÖ 1400 yılından itibaren Güneydoğu Mezopotamya'da varlık göstermişlerdir. Sümer ve Akkad'ın doğusunda, bugünkü İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde ve Fars eyaletinin batısında yerleşmişlerdir. 
Elamlıların tarihleri boyunca Ay ve Güneş tanrılarına sahip olduklarına işaret edilerek, adı bilinmeyen Elam ay tanrısının Napir adında bir tanrı olabileceği söylenir. 

Elam Tanrıları;
Susian (Shushinak), Dimesh (Samesh), Dagbag, Assiga, Adaene (Aduene), Humba (Khumban), 
Pinikir, Kirpisir, Ruhuratir, Nitutir, Umman (Ninib), Shumudu, Lagamaru, Partikira, Ammankasibar (Yunanca Memnon), Uduran, Sapak, Upurkupak.
 
Elam tanrılarının hepsi Susa’ya yakın kutsal bir ormanın derinliklerindeki bir tapınakta ve oraya sadece rahipler ve kral girebilirdi.
Elam panteonunun başı, Susian (Sus, Susi) adlı tanrıydı. Maspero’ya göre onun adı Susa kentinin adından gelme bir sıfattır ve adı muhtemelen gizli tutulmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ