Kara topraklara verilen ad ...

Çernozyom,
(İngilizce Chernozem).
Kara toprak,
Çernezyom Kara toprak olarak bilinir. Dünyanın en verimli yerli toprağıdır. Tarım için çok elverişlidirler. Orta kuşakta yarı nemli bölgelerde uzun boylu dağ çayırlarının altında görülür.

Ülkemizde Erzurum-Kars platosunda yaygındır. Dünyada en yaygın olarak Rusya’nın güneyi, A.B.D., Avustralya, Kanada, Mançurya, Ukrayna, Arjantin bu toprakların yaygın olduğu bölgelerdir. Ukrayna, genelde verimli kara topraklara, çernozyom' a sahip bir düzlükler ülkesidir. Coğrafi olarak yarı nemli step bölgelerinde yağışın artış gösterdiği yüksek platolarda görülen topraklardır. Üzerindeki gür bitki örtüsünün düşük sıcaklığa bağlı olarak ayrışamaması nedeniyle humusça zengin olan koyu renkli topraklardır. Bu topraklar zengin çayır bitkileri altında oluşmuş ve organik maddece zengindir, alt kısmı ise (1 m altı) kireç bakımından zengindir. Bu nedenle kara toprak denir. Çernozyomlar humusça zengin olduğundan, üzerinde tarım yapılması durumunda; oldukça verimli topraklardır. Sıcaklık fazla olmadığı için organik maddeler yavaş yavaş ayrışıp parçalanmaktadır. Fazla yıkanmadıkları için mineral ve kireç bakımından zengindir. Toprağın üst kısmında bitki artıklarının oluşturduğu, kalın bir humus tabakası vardır. Renkleri bu yüzden koyudur. Tarım için çok elverişlidirler.

Dünyada iki adet Çernezyom Kuşağı vardır: Ukrayna' nın kuzeydoğusunda bulunan Black Earth Region (Siyah Toprak Bölgesi) ile Sibirya' nın içlerine doğru Rusya' nın güneyi, ve Kanada' nın batısında bulunan Canadian Prairies (Kanada Çayırlıkları) bölgesidir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ