Giysilerde sırtı örten büyük ve devrik yaka ...

Eğindirik,
Eğindirlik,
Eğin, sırt, arka demek.
Eğin kelimesinden türetilmiştir.
Giysilerde sırtı örten büyük ve devrik yaka.
Giysilerin arka yakasının kirlenmemesi ve yıpranmaması için kullanılan büyük ve devrik yakaeğindirik
Çabuk eskimemesi için elbise ve gömlek yakalarına konan astar.
Kirlenmemesi ve eskimemesi için giysi ve gömleklerin arka yakasına iğreti olarak konan küçük kumaş parçası.

Eğidirik kelimesinin başka bir anlamı, Piraplazmoz hastalığı' dır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ