El, göz ya da baş ile yapılan işaret ...

İşmar, 
(Ermenice).
Halk dilinde.
El, göz veya baş ile yapılan işaret.
Göz kırpma, işaret.
Kaş, göz işareti. 
Selam.
İşaret.
İşmar etmek.
Manalı hareket,
Mimiklerle anlatmak.
Söylenmemesi gereken, mahrem bilgiyi mimiklerle, işaretle, göz-kaş hareketiyle ifade etmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ