Kale, hisar ...

Kirman,
Hisar,
Kale.
Kermen, Germen,
İstihkam
Arapça: Galeğet.
Germen, hisar.
Müstahkem mevki,

Bir şehri de içine almak üzere, daire şeklinde de tahkim edilmiş bir bölge. Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış, yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen.

Kirman sözcüğünün diğer anlamları;
Elde yün eğirmeye yarayan araç.
Elde yün eğrilen alet; 
Kirman-kirmen-girmen-eğirmen.
Yün, iplik eğirmeye yarayan araç.
İran'da bir eyalet ve bu eyaletin bugünkü merkezi.
Güzün sulu çayırlık yerlerde yetişen körpe çimen.
Sonbaharda biçilen ot, güz çimeni.
Topaç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ