Gelip geçici olma, ölümlülük ...

Fena,
Ölümlü olma durumu, fena. 
Göçüp gitme, ölümlülük.
(Beka'nın zıddı) Yokluk.
Yok olma.
Geçici dünya.
Geçip gitme.
Tas: Kendi varlığından geçmek.
Kötü.
Devamlı olmayan.
Çok kocamış olmak.
 
Fani,
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız.
Gelip geçici olma, ölümlülük.
Muvakkat, kaybolan, gelip geçici, devamlı olmayan, misafir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ