Kör yılan...

Angona,
Langona, (Rize)
Languna, 
Eğmoğik, 
Eğmeruk(Hemşin).
Kör yılan.
İng. Worm Snake, Blind Snake.
Ankana (Gümüşhane)
Ok yılanı,
Oluklu Kertenkele.
Müveri-Üveri (Lazca).

Kör yılangillerden, solucanla beslenen, yılana benzer, ayaksız bir sürüngen (Typhlops vermicularis).
Oluklu kertenkele; Ortalama 20 cm uzunluğunda, kuyruğu topuz biçiminde, insanlara zararı olmayan gri renkli kör yılan adı. Zehirsiz kısa boyda bir yılan türü. Kısa ve düz kuyruklu zehirsiz bir çeşit yılan.

Bugün Trabzon ve Rize’de kör yılana verilen ad, Langona.
Diğer yılan türleri için Türkçe ilan (yılan) kelimesi kullanılır. 
Angona dışındaki tüm yılanlar ise ofidh yılan olarak isimlendirilir. Yunanca fidi, yılan.

Langona,
Languna,
Rize yöresinde kör yılana verilen ad.
Trabzon’da; ankona-anguna, Rize’de langona-languna, Gümüşhane’de ankana diye bilinir. Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde ok yılanı deniyor. Hemşin’de eğmoğik diyenlerde var. Lazcada ise müveri-üveri deniyor.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ